Trường Đại học Thăng Long

Thông tin trường Đại học Thăng Long

Ngành/nghề đào tạo

Ngành họcMã ngành
Ngôn ngữ Anh7220201
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204
Ngôn ngữ Nhật7220209
Ngôn ngữ Hàn Quốc7220210
Công tác xã hội7760101
Việt Nam học7310630
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103
Kế toán7340301
Quản trị kinh doanh7340101
Tài chính – Ngân hàng7340201
Luật kinh tế7380107
Marketing7340115
Kinh tế quốc tế7310106
Khoa học máy tính7480101
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu7480102
Hệ thống thông tin7480104
Công nghệ thông tin7480201
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng7510605
Trí tuệ nhân tạo7480207
Điều dưỡng7720301
Dinh dưỡng7720401
Truyền thông đa phương tiện7320104
Thanh nhạc7210205

Học phí

Học phí Đại học Thăng Long chia theo từng khối ngành học, cụ thể như sau:

  • Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật, Hàn Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành: 24.000.000đ/năm học
  • Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Điều dưỡng: 23.000.000đ/năm học
  • Ngành Truyền thông đa phương tiện: 27.000.000đ/năm học
  • Ngành Thanh nhạc chia làm 2 giai đoạn học phí:
    1. Hai năm đầu: 27.000.000đ/năm học
    2. Hai năm sau: 18.000.000đ/năm học
  • Các ngành còn lại: 22.000.000đ/năm học

Theo lộ trình tăng học phí thì mỗi năm nhà trường tăng tối đa 5% học phí so với năm trước.

Một số hình ảnh về Thang Long University

1 bình luận về nội dung: “Trường Đại học Thăng Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *