Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 đến 23 điểm

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 18 đến 23.

Những ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất là Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Đây đều là những ngành thế mạnh của trường với điểm trúng tuyển hàng năm luôn trong nhóm cao nhất.

Ba ngành lấy mức sàn 18 điểm gồm Công nghệ kỹ thuật hóa học, Công nghệ kỹ thuật môi trường và Công nghệ thực phẩm. Điểm theo từng ngành cụ thể như sau:

Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 đến 23 điểm
Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 đến 23 điểm
Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 đến 23 điểm

Điểm sàn với các tổ hợp không có môn nào nhân hệ số 2 bằng tổng điểm ba môn cộng điểm ưu tiên. Với các tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ), điểm xét tuyển được tính theo công thức:

(Điểm Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ x 2) x 3/4 + Điểm ưu tiên.

Năm 2021, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển khoảng 7.120 chỉ tiêu vào 39 ngành, trong đó 6.720 chỉ tiêu được tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường từ 18 đến 26. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lấy cao nhất. Chỉ có ba ngành lấy dưới 20 điểm, cũng chính là ba ngành có điểm sàn xét tuyển thấp nhất kể trên.

1 bình luận về nội dung: “Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 đến 23 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *