Trường Đại học CMC

Thông tin trường Đại học CMC

Ngành / nghề đào tạo

TÊN NGÀNHMÃ NGÀNHĐỊNH HƯỚNG
Công nghệ thông tin7480201Kỹ thuật phần mềm
An toàn thông tin
Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu
Hệ thống thông tin
Kỹ thuật máy tính
Mạng máy tính
Quản trị kinh doanh7340101Quản trị kinh doanh số
Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng
Digital Marketing
Thiết kế đồ họa7210403Thiết kế đồ họa
Ngôn ngữ Nhật7220209Ngôn ngữ Nhật
Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc

Một số hình ảnh về trường Đại học CMC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *