Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế

Thông tin Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế

Ngành / nghề đào tạo

NgànhMã ngành
Kỹ thuật thiết bị Điện tử y tế6529006
Kỹ thuật thiết bị Hình ảnh y tế 6529005
Kỹ thuật thiết bị Xét nghiệm y tế 6529007
Kỹ thuật thiết bị Cơ điện y tế 6529008
Kỹ thuật thiết bị Sản xuất Dược6529009
Lập trình máy tính6480207
Điện công nghiệp6520227
Điện tử công nghiệp6520225

Một số hình ảnh nhà trường

Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *