ĐẠI HỌC - HỌC VIỆN

Đại học Kinh tế Quốc Dân

Mã trường: KHA

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DDK

Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

Mã trường: DSK

Đại học Duy Tân

Mã trường: DDT

Đại học Y Dược Thái Bình

Mã trường: YTB

Đại học Sao Đỏ

Mã trường: SDU

Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên

Mã trường: DTF

Đại học Đà Lạt

Mã trường: TDL

Đại học Vinh

Mã trường: TDV

Đại học Huế

Tiếng Anh: Hue University

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN

CAO ĐẲNG

Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Mã trường: CDYT001

Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London

Mã trường: CDD0128

Cao đẳng nghề Long Biên

Mã trường: CDT0112

Cao Đẳng Miền Nam

Mã trường: CDD0218

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

Mã trường: CDT0209

Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Mã trường: CDD0212

Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Mã trường: CDD0401

Cao đẳng Thương Mại

Mã trường: CDT0403

Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Mã trường: CDT0404

Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Mã trường: CDT1601

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – DHTN

Mã trường: CDT1202

Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Mã trường: CDD1501

Cao đẳng Công Thương Miền Trung

Mã trường: CDT3901

Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

Mã trường: CDD2807

Cao đẳng Du lịch Nha Trang

Mã trường: CDT4103

Cao đẳng Nghề Cần Thơ

Mã trường: CDD5501

Cao đẳng Y Tế Kiên Giang

Mã trường: CDD5402

Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

Mã trường: CDD4803

THÔNG TIN TUYỂN SINH